فروش عمده زغال فشرده قالبی

زغال فشرده قالبی در چه سبکی تولید و عرضه میگردد؟ شیوه فروش عمده مدلهای مختلف زغال فشرده قالبی چگونه خواهد بود؟ آیا زغال فشرده کیفیتی مناسب را دارد؟
زغال فشرده قالبی از مقادیری کافی کاه و خرده چوب به دست می آید که در شکل قالبی و مناسب به بازار عرضه میگردد. این مدل زغال به دلیل ترکیبات موجود درجه کیفی پایین تری نسبت به مدلهای معمولی را دارد اما با نرخی بسیار مناسب عرضه میگردد. زغال فشرده قالبی برای مدت زمانی طولانی میتواند روشن بماند و خاکستر نگردد، در واقع این مدل زغال دوام خوبی را دارد.