مربا هویج بزرگ موجب دستگیری یک پیرمرد شد

جمع آوری و آماده سازی نمونه پنج ژنوتیپ برای توسعه محصولات هویج انتخاب شد. معیارهای انتخاب بر اساس ارزیابی تقریبی بود. پس از شستن و پیرایش، از ریشه های منتخب هویج برای تهیه آب میوه، آب نبات و مربا استفاده شد.

ماندگاری مربا هویج بزرگ به مدت 90 تا 100 روز ماهانه با ارزیابی بیشتر TSS، pH، اسیدیته، ویتامین C، مقادیر رنگ، محتوای مواد معدنی، محتوای ماده خشک، کاروتنوئید و فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی برای حفاظت از تضمین کیفیت ارزیابی شد. وقوع فساد مشاهده شد.

آب هویج مخلوط آب با استفاده از مخلوط کن آب میوه محلی استخراج شد. بازار خرید پرتقال تازه شسته شد. آب پرتقال استخراج شد و با پارچه خراطین فیلتر شد تا ذرات فیبر بزرگ حذف شود.

آب هویج با استفاده از دستگاه آبگیر استخراج شد و 50 درصد آب هویج- 50 درصد آب پرتقال طبق روش فرمولاسیون استاندارد که شامل افزودن بنزوات سدیم برای جلوگیری از فساد، پودر کربوکسی متیل سلولز (CMC) برای افزایش ویسکوزیته و سیتریک تهیه شد.

اسید برای تثبیت غلظت هویج و پرتقال به عنوان مواد نگهدارنده و در دمای اتاق (27± درجه سانتیگراد) در تاریکی نگهداری می شود.
آب نبات هویج هویج ها به مدت 5-7 دقیقه سفید شده و سپس خنک شدند.

برای آبگیری اسمز از شربت قند 30 بریکس استفاده شد. ریشه ها را به مدت 24 ساعت در شربت شکر فرو می کردند، مایع را تخلیه می کردند و هویج ها را به قطعات گرد جویدنی برش می دادند.

برای خشک کردن قطعات تا رطوبت 30 تا 35 درصد از دستگاه آبگیری تونلی استفاده شد. نمونه ها در کیسه های زیپلاک شفاف بسته بندی شدند تا از نظر هرگونه آلودگی قابل مشاهده باشند و در تاریکی در دمای اتاق نگهداری شوند.

مربا هویج یک کیلوگرمی پوست کنده را به تکه های کوچک برش داده و در محلول نمک 8 درصد غوطه ور می کنند تا قوام رنگ خود را حفظ کند.

پس از 2 ساعت آب ساده به محلول نمک اضافه شده و مخلوط به مدت 5 دقیقه برای مخلوط کردن جوشانده شد. پس از مخلوط کردن خوب، 500 گرم شکر و 2 گرم اسید سیتریک اضافه کرده و مخلوط را تا زمانی که غلیظ شود، بپزید.

مربای پخته شده از روی حرارت برداشته شد و 1 گرم بنزوات سدیم به آن اضافه شد. مربا پس از سرد شدن تا دمای 85 درجه سانتیگراد به شیشه های شیشه ای جهت نگهداری در مکانی خشک و در دمای اتاق منتقل شد.