مشاوره فروش زغال سنتی

آیا برای خرید و فروش انواع زغال سنتی میتوان به انجام مشاوره پرداخت؟ زغال سنتی را در کوره های مخصوصی تولید و عرضه می نمایند؟ آیا زغال سنتی کیفیتی ایده آل را خواهد داشت؟
زغال گردو مخصوص سنتی به گونه ای زغال گفته میشود که در کوره های معمولی بدون ترکیبات اصلی تولید و بدست می آید. به عنوان مثال در برخی از شهرها برای تولید زغال سنتی، قسمتی از کوه را میکنند و به حالت کوره در می آورند؛ سپس چوب های خشک را درون آن قرار داده و میسوزانند تا هنگامیکه آتش خاموش یا خفه گردد. در این مدل از زغال ها کربن بیشتری به وجود آمده که اشتعال بهتری را سبب میشود.