پخش زغال فشرده قلیان

زغال فشرده قلیان از چگونه موادی به دست می آید؟ آیا از زغال فشرده میتوان برای پخت و پز نیز بهره گرفت؟ تولید و پخش انواع زغال فشرده چگونه انجام میگیرد؟
یکی دیگر از انواع زغال هایی که بسیار مورد کاربرد روزمره قرار میگیرد، نمونه های فشرده است. زغال فشرده قالبی همان مدلهایی هستند که از آن برای تهیه کباب یا پخت و پز استفاده میشود. این مدل زغال برای چاق کردن قلیان نیز گزینه ای ایده آل به شمار میرود؛ زیرا هم قیمتی ارزان تر را داشته هم وزنی سبک که به سرعت مشتعل میگردد.